Author name: ดุสิดา พุทธิไส

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดการอรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฯ เต่างอย

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดการอรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฯ เต่างอย . วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบแนวทางการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ในการอรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์อำนวยการเครือข่ายเต่างอย ณ ห้องประชุมพระญาณเวที อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราภัทรคุณางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมดังกล่าว . ภาพและข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/sHdGmqq5v2WGqipe6

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดการอรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฯ เต่างอย Read More »

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา . วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นำโดย ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2567 ภาค ค (2) การสัมภาษณ์ ณ สนามสอบโรงเรียนอุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบดังกล่าว . ภาพและข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/revqsiaUWQY2yFgh9

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการประชุม ส่งเสริมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการประชุม ส่งเสริมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ . วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราภัทรคุณางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมโชคดีเพลส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการประชุม ส่งเสริมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ Read More »

สพป.สกลนคร เขต 1 เตรียมสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.สกลนคร เขต 1 เตรียมสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา . วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2567 ภาค ค (2) การสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร . ภาพโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

สพป.สกลนคร เขต 1 เตรียมสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดการอรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฯ ธาตุเชิงชุม

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดการอรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฯ ธาตุเชิงชุม . วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบแนวทางการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม ณ ห้องประชุมอึ้งกุ่ยเฮง โรงเรียนอุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร . ภาพและข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/SfmWGLnNDeFDVXs97

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดการอรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฯ ธาตุเชิงชุม Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดการอรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฯ นาแก้วบ้านแป้น

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดการอรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฯ นาแก้วบ้านแป้น . วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบแนวทางการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์อำนวยกาเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น ในโครงกาพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว. PA ณ โรงแรมอมพีเรียล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร . ภาพและข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดการอรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฯ นาแก้วบ้านแป้น Read More »

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน . วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระญาณเวที อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร . พิธีรับพระราชทานกล่าว เนื่องมาจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศรายชื่อวิทยากรแกนนำ ประจำจังหวัด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำจังหวัด และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ที่ได้รับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานที่ผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาครบตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ และได้ส่งมอบเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน มายังสำนักงานลูกเสือจังหวัดสกลนคร เพื่อทำพิธีรับมอบ . ทั้งนี้ มีสถานศึกษา 24

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน Read More »

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง การใช้องค์ความรู้ PISA

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง การใช้องค์ความรู้ PISA . วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พร้อมด้วย ดร.นันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ ช่อง OBEC Channel  ณ ห้องประชุม 5 อาคารนิเทศ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร . ภาพและข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง การใช้องค์ความรู้ PISA Read More »

สพป.สกลนคร เขต 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ

สพป.สกลนคร เขต 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ . วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ให้โอวาทและแนวปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ” ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร.นันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมไทสกล อาคารนิเทศ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัด 174 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม

สพป.สกลนคร เขต 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ Read More »

Scroll to Top