ที่รหัสรายชื่อโรงเรียนอำเภอลิ้งค์แผนบริหารการศึกษา
047010000สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1เมืองสกลนครคลิกที่นี่
147010001บ้านพานสหราษฎร์บำรุงเมืองสกลนครคลิกที่นี่
247010002บ้านประชาสุขสันติ์เมืองสกลนครคลิกที่นี่
347010003โคกเลาะวิทยาคารเมืองสกลนครคลิกที่นี่
447010004บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยาเมืองสกลนคร
547010005ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์เมืองสกลนครคลิกที่นี่
647010006ศรีบุญเรืองวิทยาคารเมืองสกลนครคลิกที่นี่
747010007บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารเมืองสกลนครคลิกที่นี่
847010008บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)เมืองสกลนครคลิกที่นี่
947010009นายอวัฒนาเมืองสกลนครคลิกที่นี่
1047010010งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงเมืองสกลนครคลิกที่นี่
1147010011บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี'ชุมชนพัฒนา'เมืองสกลนครคลิกที่นี่
1247010012ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์เมืองสกลนครคลิกที่นี่
1347010013ทุ่งมนพิทยาคารเมืองสกลนครคลิกที่นี่
1447010014ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์เมืองสกลนครคลิกที่นี่
1547010015บ้านป่าหว้านเมืองสกลนครคลิกที่นี่
1647010016บ้านหนองหอยเมืองสกลนครคลิกที่นี่
1747010017ศิริราษฎร์วิทยาคารเมืองสกลนครคลิกที่นี่
1847010018บ้านดอนเชียงคูณเมืองสกลนครคลิกที่นี่
1947010019ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์เมืองสกลนครคลิกที่นี่
2047010020บ้านหนองมะเกลือเมืองสกลนครคลิกที่นี่
2147010021บ้านกุดแข้เมืองสกลนครคลิกที่นี่
2247010022บ้านนาแกเมืองสกลนครคลิกที่นี่
2347010023บ้านดงขวางเมืองสกลนครคลิกที่นี่
2447010024บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศเมืองสกลนครคลิกที่นี่
2547010025บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์เมืองสกลนคร
2647010026บ้านนากับแก้เมืองสกลนครคลิกที่นี่
2747010027บ้านหนองไผ่เมืองสกลนครคลิกที่นี่
2847010029บ้านพะโคเมืองสกลนครคลิกที่นี่
2947010030ท่าแร่วิทยาเมืองสกลนครคลิกที่นี่
3047010032อนุบาลสกลนครเมืองสกลนครคลิกที่นี่
3147010033เชิงชุมราษฎร์นุกูลเมืองสกลนครคลิกที่นี่
3247010034สกลนคร(วันครู2501)เมืองสกลนครคลิกที่นี่
3347010035นาอ้อยคำสะอาดเมืองสกลนครคลิกที่นี่
3447010036เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)เมืองสกลนครคลิกที่นี่
3547010037บ้านกกส้มโฮงเมืองสกลนครคลิกที่นี่
3647010038ธาตุนาเวงวิทยาเมืองสกลนครคลิกที่นี่
3747010039ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมเมืองสกลนครคลิกที่นี่
3847010040ห้วยปลาใยผดุงวิทยาเมืองสกลนครคลิกที่นี่
3947010041ผักแพวบำรุงวิทยาเมืองสกลนครคลิกที่นี่
4047010043บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงเมืองสกลนครคลิกที่นี่
4147010044บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยาเมืองสกลนครคลิกที่นี่
4247010045บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์เมืองสกลนครคลิกที่นี่
4347010046บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์เมืองสกลนครคลิกที่นี่
4447010047บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎร์รังสรรค์2'เมืองสกลนครคลิกที่นี่
4547010048บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ ""หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์""เมืองสกลนครคลิกที่นี่
4647010049บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์เมืองสกลนครคลิกที่นี่
4747010050ห้วยทรายวิทยาเมืองสกลนครคลิกที่นี่
4847010051บ้านหนองนาเลิศเมืองสกลนครคลิกที่นี่
4947010052บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์เมืองสกลนครคลิกที่นี่
5047010053บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)เมืองสกลนครคลิกที่นี่
5147010054บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์'เมืองสกลนครคลิกที่นี่
5247010055บ้านท่าม่วงเมืองสกลนครคลิกที่นี่
5347010056บ้านดอนสัมพันธ์เมืองสกลนคร
5447010057บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)เมืองสกลนครคลิกที่นี่
5547010058บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)เมืองสกลนครคลิกที่นี่
5647010059บ้านศรีวิชา'คุรุราษฎร์อุทิศ'เมืองสกลนครคลิกที่นี่
5747010060บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านนาขามเมืองสกลนครคลิกที่นี่
5847010061บ้านนาคำวิทยาคารเมืองสกลนครคลิกที่นี่
5947010062บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)เมืองสกลนครคลิกที่นี่
6047010063บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงเมืองสกลนครคลิกที่นี่
6147010064บ้านบอนสหราษฎร์บำรุงเมืองสกลนครคลิกที่นี่
6247010065บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยาเมืองสกลนคร
6347010066บ้านหนองสระเมืองสกลนคร
6447010067บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)เมืองสกลนครคลิกที่นี่
6547010068บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)เมืองสกลนครคลิกที่นี่
6647010069บ้านท่าวัด'คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์'เมืองสกลนครคลิกที่นี่
6747010070บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงเมืองสกลนคร
6847010071บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยาเมืองสกลนคร
6947010072บ้านน้อยจอมศรีเมืองสกลนคร
7047010073บ้านฮางโฮงประชาอุทิศเมืองสกลนครคลิกที่นี่
7147010074อนุบาลกุสุมาลย์กุสุมาลย์คลิกที่นี่
7247010075บ้านอีกุดกุสุมาลย์คลิกที่นี่
7347010076ชุมชนนิรมัยกุสุมาลย์
7447010077นาเพียงสว่างวิทยานุกูลกุสุมาลย์คลิกที่นี่
7547010078บ้านซ่งเต่ากุสุมาลย์คลิกที่นี่
7647010079บ้านกุงศรีกุสุมาลย์คลิกที่นี่
7747010080บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)กุสุมาลย์
7847010081นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)กุสุมาลย์คลิกที่นี่
7947010082บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคีกุสุมาลย์
8047010083บ้านโคกม่วงกุสุมาลย์
8147010084บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนากุสุมาลย์
8247010085บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศกุสุมาลย์
8347010086บ้านม่วงวิทยากุสุมาลย์คลิกที่นี่
8447010087บ้านนาดีกุสุมาลย์คลิกที่นี่
8547010088ไพศาลวิทยากุสุมาลย์คลิกที่นี่
8647010089บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5กุสุมาลย์คลิกที่นี่
8747010090บ้านกุดฮูกุสุมาลย์คลิกที่นี่
8847010091บ้านห้วยกอกหนองเค็มกุสุมาลย์
8947010092บ้านกุดสะกอยกุสุมาลย์คลิกที่นี่
9047010093บ้านอุ่มจานกุสุมาลย์คลิกที่นี่
9147010094บ้านโคกสะอาดกุสุมาลย์
9247010095แก้งคำประชาสามัคคีกุสุมาลย์คลิกที่นี่
9347010096ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211กุสุมาลย์
9447010097บ้านสนามบินกุสุมาลย์
9547010098บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกุสุมาลย์คลิกที่นี่
9647010099บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกุสุมาลย์
9747010100บ้านจันทร์เพ็ญเต่างอยคลิกที่นี่
9847010101บ้านห้วยหวดเต่างอยคลิกที่นี่
9947010102บ้านกวนบุ่นเต่างอย
10047010103บ้านโคกกลางเต่างอย
10147010104นางอยโพนปลาโหลเต่างอยคลิกที่นี่
10247010105อนุบาลเต่างอยเต่างอยคลิกที่นี่
10347010106บ้านนาอ่างม่วงคำเต่างอยคลิกที่นี่
10447010107บ้านนาตาลคำข่าเต่างอยคลิกที่นี่
10547010108บ้านหนองบึงทวายเต่างอยคลิกที่นี่
10647010109บ้านดงหลวงเต่างอยคลิกที่นี่
10747010110บ้านด่านม่วงคำโคกศรีสุพรรณคลิกที่นี่
10847010111บ้านลาดค้อโคกศรีสุพรรณคลิกที่นี่
10947010112บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษาโคกศรีสุพรรณ
11047010113บ้านหนองกอมป่าขาวโคกศรีสุพรรณ
11147010114บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์โคกศรีสุพรรณ
11247010115บ้านนามนประชาสามัคคีโคกศรีสุพรรณ
11347010116บ้านห้วยหีบวิทยาธารโคกศรีสุพรรณ
11447010117บ้านนาสีนวลโคกศรีสุพรรณ
11547010118บ้านห้วยแคนโคกศรีสุพรรณ
11647010119บ้านหนองแข้โนนมาลาโคกศรีสุพรรณ
11747010120บ้านตองโขบโคกศรีสุพรรณคลิกที่นี่
11847010121อนุบาลโคกศรีสุพรรณโคกศรีสุพรรณคลิกที่นี่
11947010122บ้านแมดนาท่มโคกศรีสุพรรณ
12047010123บ้านโพนทองประชาอุทิศโคกศรีสุพรรณ
12147010124บ้านไร่นาดีโคกศรีสุพรรณ
12247010125บ้านห้วยยางโคกศรีสุพรรณคลิกที่นี่
12347010126บ้านดงหนองเหียนโคกศรีสุพรรณคลิกที่นี่
12447010127บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยาโคกศรีสุพรรณคลิกที่นี่
12547010128บ้านโนนกุงโพนนาแก้วคลิกที่นี่
12647010129บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวยโพนนาแก้ว
12747010130นาแก้วพิทยาคมโพนนาแก้วคลิกที่นี่
12847010131บ้านกลางนาเดื่อโพนนาแก้วคลิกที่นี่
12947010132บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยาโพนนาแก้ว
13047010133หนองผือเทพนิมิตโพนนาแก้วคลิกที่นี่
13147010134บ้านโคกแก้วโพนนาแก้วคลิกที่นี่
13247010135บ้านนาเดื่อโพนนาแก้วคลิกที่นี่
13347010136บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศโพนนาแก้ว
13447010137บ้านป่าผางโพนนาแก้วคลิกที่นี่
13547010138บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงโพนนาแก้วคลิกที่นี่
13647010139โพนงามโคกวิทยาคารโพนนาแก้ว
13747010140บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงโพนนาแก้ว
13847010141ท่าศาลาราษฎร์วิทยาโพนนาแก้ว
13947010142บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์โพนนาแก้ว
14047010143โพนบกผดุงศาสตร์โพนนาแก้วคลิกที่นี่
14147010144อนุบาลโพนนาแก้วโพนนาแก้วคลิกที่นี่
14247010145บ้านโพนวัฒนาวิทยาโพนนาแก้ว
14347010146บ้านวังปลาเซือมโพนนาแก้วคลิกที่นี่
14447010147บ้านนาจานโพนนาแก้วคลิกที่นี่
14547010148บ้านกกปลาซิวนาโด่ภูพาน
14647010149บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ภูพาน
14747010151บ้านโคกภูภูพานคลิกที่นี่
14847010153บ้านบ่อเดือนห้าภูพาน
14947010154อนุบาลภูพานภูพานคลิกที่นี่
15047010155บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ภูพาน
15147010156เขื่อนน้ำพุงภูพาน
15247010157บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนาภูพาน
15347010158ชุมชนบ้านสร้างค้อภูพาน
15447010159ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน)ภูพานคลิกที่นี่
15547010160บัานสะพานสามภูพาน
15647010161บ้านใหม่พัฒนาภูพาน
15747010163บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ภูพานคลิกที่นี่
15847010164น้ำพุงจัดระเบียบวิทยาภูพานคลิกที่นี่
15947010165บ้านฮ่องสิมประชาสรรภูพาน
16047010166บ้านหลุบเลาภูพาน
16147020001กุดบากราษฎร์บำรุงกุดบากคลิกที่นี่
16247020002บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงกุดบากคลิกที่นี่
16347020003บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกุดบาก
16447020004ชุมชนบ้านกุดไหกุดบากคลิกที่นี่
16547020005บ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'กุดบากคลิกที่นี่
16647020006บ้านค้อน้อยกุดบากคลิกที่นี่
16747020007บ้านค้อใหญ่กุดบากคลิกที่นี่
16847020009บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากุดบาก
16947020010บ้านกุดน้ำใสกุดบาก
17047020011บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยากุดบากคลิกที่นี่
17147020012บ้านนาขามกุดบากคลิกที่นี่
17247020013บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากุดบากคลิกที่นี่
17347020014บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์กุดบาก
17447020015บ้านเชิงดอยกุดบาก
Scroll to Top