แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (กรณีทั่วไป)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

Scroll to Top