slid7
slid6
slid1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาตรฐาน บริการด้วยห้วใจ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ "

แนะนำ ผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนในสังกัด
0
จำนวนนักเรียน
0
ครูและบุคลากร
0
บุคลากร สพป.สน.1
0
E- SERVICE
ข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้บริหาร

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดำเนินการประชุมครั้งที่ 4/2567 . วันที่ 10 เมษายน 2567 ...->

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ . วันที่ 10 เมษายน นายสท้าน  วารี  ...->

สพป.สกลนคร เขต 1  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเปิดห้องเรียนพิเศษ . วันที่ 9 เมษายน 2567 นายสท้าน ...->

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมพิธีวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ . วันที่ 6 เมษายน 2567 ...->

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ . วันที่ 4 ...->

สพป.สกลนคร เขต  1 ร่วมงานสภากาแฟ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ครั้งที่ 2 . ...->

เรื่องเด่น ประเด็นน่าสนใจ
ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าว ประกาศ/แต่งตั้ง

มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันฯ

มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38...

ขั้นตอนการขอรับบริการ

การขอรับบริการบำเหน็จ บำนาญปกติ

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ

ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการรับบริการ กลุ่มส่งเสริม

ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสถานศึกษา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7)

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย/ธกส.

ผลงานวิชาการ/เอกสารเผยแพร่

กฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA 2567
คู่มือโครงการอาหารกลางวัน
ร้อยอุทาหรณ์ วิถีเรียนรู้กฎหมาย
แนวทางการขับเคลื่อน วPA
คู่มือการขับเคลื่อนการะบวนการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
คู่มือลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ป้องกันการตั้งครรค์
การป้องกันการบูลี่
ความปลอดภัย

การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy)

หน่วยงาน/เว็บไซต์การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top