ความก้าวหน้า การจัดซื้อ-จัดจ้าง 2567

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ของหน่วยงงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

Scroll to Top