สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

.

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มอบหมายให้ นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ท้องที่จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้แก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาเขตท้องที่ จังหวัดสกลนคร จำนวน 22 ทุน เป็นเงิน 66,000 บาท โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้รับทุน ดังกล่าว เป็นทุนรายปี จำนวน 1 ทุน

.

ภาพจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

xr:d:DAF2XwO8UM0:660,j:3750796391064943187,t:24040409
Scroll to Top