การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ครู ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ทุกแห่ง

 

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 7467 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566

 

หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 18  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

 

Scroll to Top