รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่งและโอนฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

 

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่งและโอนฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 

Scroll to Top