รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2567

 

ประกาศฯ

ใบสมัครฯ

 

 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2567  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Scroll to Top