รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

 

รายละเอียดห้องสอบ

 

 

วิชาเอกคณิตศาสตร์

 

วิชาเอกภาษาไทย

 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

 

วิชาเอกสุขศึกษา

 

วิชาเอกดนตรี/ดนตรีศึกษา

วิชาเอกดนตรีไทย

 

วิชาเอกนาฏศิลป์ 

 

วิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา

 

วิชาเอกเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

 

วิชาเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา

 

วิชาเอกปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

Scroll to Top