สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 พัฒนาเข้ม เตรียมพร้อมบุคลากรก่อนดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศ

โพสต์เมื่อ : 5 ก.ย. 2563 เวลา 11:44 น. IP: 110.49.91.210
แชร์ให้เพื่อน

 สพป.สกลนคร เขต 1 พัฒนาเข้ม เตรียมพร้อมบุคลากรก่อนดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันนี้ (5 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น1 จัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะวิทยากร และวิทยากรพี่เลี้ยงเข้าร่วม ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

        การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เข้ารับการพัฒนาในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากการเรียนรู้สภาพจริง ตลอดจนได้จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ความก้าวหน้าแก่ราชการ และนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์การทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียนต่อไป

        ทั้งนี้ ในการพัฒนาข้าราชการครูฯ ครั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 5 – 20 กันยายน 2563 มีผู้เข้ารับการพัฒนาในหน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 101 คน

**********

ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ