สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 ยกระดับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกมิติ

โพสต์เมื่อ : 20 ก.ค. 2563 เวลา 11:28 น. IP: 10.10.1.170
แชร์ให้เพื่อน

สพป.สกลนคร เขต 1 ยกระดับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกมิติ
วันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยมี นางอรัญญา แสนสีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดขึ้นเพื่อเตรียมดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิทยากรได้แก่ ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) นายยุทธชัย จริตน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ ตลอดจนคณะครูจากโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล และมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ครูซึ่งเป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 175 คน
ทั้งนี้ จากผลการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม อาทิ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังผ่านกระบวนการทางการศึกษา ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนในทุกมิติ เช่น ปัญหายาเสพติดและปัญหาครอบครัว เป็นต้น ซึ่งทุกโรงเรียนในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน ต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนต่อไป
**********
ภาพและข่าว : ดุสิดา พุทธิไสย
ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ