สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยระดับชาติ

โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2563 เวลา 13:50 น. IP: 10.10.0.35
แชร์ให้เพื่อน

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยระดับชาติ พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยระดับประเทศ พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562
วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สท้าน วารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดรายงานการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมี นายดาวิทย์ พุทธิไสย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียน กพด. กลุ่ม 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงาน และ ดร. ชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 บุคลากรในสังกัด ตลอดจนคณะครู นักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมงานดังกล่าว
          การประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีการศึกษา
2562 ระดับประเทศ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งมีกิจกรรมการประกวด 5 ประเภท ได้แก่ การเล่านิทานระดับปฐมวัย การคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 การอ่านเอาเรื่องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การเขียนเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 การกล่าวสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
          ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ดังกล่าวได้จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
**********
ภาพ : วิจักษณ์ อัศวาวุฒิ
ข่าว : ดุสิดา พุทธิไสย

  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ