สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 นำทีมศูนย์ฯ ธาตุเชิงชุม เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนช่วง COVID-1

โพสต์เมื่อ : 19 มิ.ย. 2563 เวลา 11:57 น. IP: 10.10.0.36
แชร์ให้เพื่อน

 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 นำทีมศูนย์ฯ ธาตุเชิงชุม เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนช่วง COVID-19

          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นำทีมข้าราชการครูและบุคลากร ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม ประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2563 เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19
          วันนี้ (19 มิ.ย. 2563) นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร
          ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล โรงเรียนสกลนครวันครู 2501 โรงเรียนเมืองสกลนครธาตุนารายณ์เจงเวง โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด โรงเรียนนายอวัฒนา โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง และโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีชุมชนพัฒนา ภายใต้การกำกับดูแลของนายสท้าน วารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และนางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์อำนวยการเครือข่าย ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ตลอดจนสร้างความเข้าใจนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          ทั้งนี้ การประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม ปีการศึกษา 2563 มีข้าราชการครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน 287 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร และการสนับสนุนสถานที่จากโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีการเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19        
**********
ภาพ : วิจักษณ์ อัศวาวุฒิ
ข่าว : ดุสิดา พุทธิไสย

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ