สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธาน Coaching Team

โพสต์เมื่อ : 10 มิ.ย. 2563 เวลา 11:57 น. IP: 10.10.0.36
แชร์ให้เพื่อน

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธาน “Coaching Team” ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
 
      วันนี้ (10 มิ.ย. 63) นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุมอุดมมงคล ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมี นายวิทยาชุมปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นกรรมการ นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสมบัติ แก้วมะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 
     การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 6 คน โดยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้แก่ นายธงชัย นนทสันต์ และดร.พิสุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แก่ นายนรงณ์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้แก่ ดร.สท้าน วารี และดร.ชรินดา พิมพบุตร และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้แก่ นายวิชาญ เกษเพชร

 
**********
วิจักษณ์ อัศวาวุฒิ ภาพ
ดุสิดา พุทธิไสย ข่าว
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ