สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย. 2563 เวลา 15:11 น. IP: 10.10.0.36
แชร์ให้เพื่อน

       วันนี้ (5 มิ.ย. 2563) นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ นายวิทยา ชุมปัญญา นายชัยยงค์ ธุรารัตน์ ดร.สท้าน วารี และ ดร.ชรินดา พิมพบุตร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
        สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่  2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต
        ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้คะแนน 88.72 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)
 
**********
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
วิจักษณ์ อัศวาวุฒิ ภาพ
ดุสิดา พุทธิไสย ข่าว
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ