สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ

โพสต์เมื่อ : 7 ส.ค. 2562 เวลา 14:03 น. IP: 10.10.2.136
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 6 สิงหาคม 2562
เวลา 10.00 น.
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1
เป็นประธานการเประชุมเสวนาและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ สพป.สกลนคร เขต 1  ได้มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการทดสอบ O-NET,NT สูงขึ้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้ทุกคน ในปัจจุบันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 61 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีข้อจำกัด และประสบปัญหาหลายอย่าง และมีการพัฒนาคุณภาพได้ไม่เติมที่ โดยที่ผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการเป็นผู้นำทางวิชาการ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้น จึงสามารถพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพได้ ณ ห้องประชุม 4 อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ