สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 ถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL PLC โรงเรียนพัฒนาตนเอง

โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2566 เวลา 16:08 น. IP: 10.10.0.183, 1.20.217.161
แชร์ให้เพื่อน

สพป.สกลนคร เขต 1 ถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL PLC โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ความยั่งยืน


วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ถอดบทเรียน “เวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการศึกษา” โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมี นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอึ้งกุ่ยเฮง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
กิจกรรม ถอดบทเรียน “เวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการศึกษา” ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และโรงเรียนในรูปแบบการจัดนิทรรศการ รวมทั้งปัจจัยเงื่อนไขที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้น ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSOP รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach)เกิดการยกระดับและขยายผลการพัฒนาการประยุกต์นวัตกรรมการเรียนการสอน และระบบการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัดได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบที่ชัดเจน ทั้งกลไกระดับเขตพื้นที่ และการสนับสนุนหรือการส่งเสริมในการขยายผลและการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับเขตพื้นที่และนอกพื้นที่

.
ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/xh7o8w1AStM7rpYB7
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ