สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิรา

โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2566 เวลา 16:06 น. IP: 10.10.0.183, 1.20.217.161
แชร์ให้เพื่อน

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมเด็จพระเทพ ฯ

.
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารโรงเรียนในโรงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ และประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายสถานศึกษา ร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนัก เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ทรงริเริ่มโครงการด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในปี 2523 จึงทรงเริ่มงานโครงการอาหารกลางวัน ปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียนกันดารห่างไกล รวมถึงส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมงานศิลปะ และหัตถกรรม ช่วยให้เด็กนักเรียนเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีสุขอนามัยที่ดี มีทักษะในการทำงานเลี้ยงชีพที่เหมาะสม ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

.
ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 26 โรงเรียน เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2533 ต่อมาในวันที่ 17 มกราคม 2566 พระองค์พระราชทานมหากรุณาทรงรับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” อำเภอเมืองสกลนคร เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริอีก 1 โรงเรียน ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงมีโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ทั้งสิ้น 27 โรงเรียน

.
ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/TLqFTxsbqYXQ6Z3A9
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ