สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดงาน เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก

โพสต์เมื่อ : 14 ก.ย. 2565 เวลา 11:11 น. IP: 10.10.0.183, 1.20.217.161
แชร์ให้เพื่อน

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดงาน เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก
          วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” ภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอึ้งกุ่ยเฮง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
          โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย พัฒนาองค์ความรู้ สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ได้แก่ 1) ห้องเรียนคุณภาพ 2) ครอบครัวแสนสุข 3) คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก 4) สุขภาพลูกรัก 5) ลูกรักปลอดภัย 6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ kick off โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” โดยมีโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเป็นแกนนำ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งบทบาทของโรงเรียนที่เป็นแกนนำ คือ เป็นศูนย์วิชาการที่เป็นต้นแบบด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย และการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรให้แก่โรงเรียนอื่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย
.

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/PFyPNDw1nxqgUygW6 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ