สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งเสริมเด็กเรียนรู้ผ่านการสั

โพสต์เมื่อ : 8 ส.ค. 2565 เวลา 16:57 น. IP: 10.10.2.33, 1.20.217.161
แชร์ให้เพื่อน

สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งเสริมเด็กเรียนรู้ผ่านการสังเกต ตั้งคำถาม และหาคำตอบ
          วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายวิทยา ชุมปัญญา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 4 อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1
          สพป.สกลนคร เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ขึ้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะและส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับชั้นเรียนและโรงเรียนได้ ซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษาผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังเกต คิด ตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ของผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
          ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนที่เข้าเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 40 คน วิทยากรประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) วิทยากรประจำกลุ่มและคณะกรรมการดำเนินงาน
.
ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/YZcFZqparpQbiMoi9

  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ