สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนของสถานศึกษา

โพสต์เมื่อ : 11 ก.ค. 2565 เวลา 16:45 น. IP: 1.20.217.160
แชร์ให้เพื่อน

ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ด่วนที่สุด ที่ ศธ04142/2922 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
เรื่อง การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
โปรดดำเนินการตรวจสอบและรายงานเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนของโรงเรียน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลตามลำดับโรงเรียนในระบบ google sheets
1. บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา (https://bit.ly/เงินรายได้สถานศึกษาสกลนครเขต1)
2. บัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน (https://bit.ly/เงินอุดหนุนสกลนครเขต1)
ห้ามแก้ไขหรือลบข้อมูลของโรงเรียนอื่น และจัดส่งเอกสารหลักฐานและจัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้สถานศึกษาและบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
2. ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนของโรงเรียน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อนึ่ง ให้รับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับและจัดส่งเอกสารมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๕