สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 ยกระดับการศึกษา พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

โพสต์เมื่อ : 4 เม.ย. 2565 เวลา 10:19 น. IP: 1.20.217.161
แชร์ให้เพื่อน

สพป.สกลนคร เขต 1 ยกระดับการศึกษา พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
          วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามแนวภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับกระบวนการ PLC และส่งเสริมพัฒนายกระดับโดยใช้ระดับการพัฒนาด้านภาษา (CEFR) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Meeting ณ ห้องประชุมกลุ่ม ICT ชั้น 1 อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1

          ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสื่อสาร เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และเป็นทักษะสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 สพป.สกลนคร เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการสอน นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมเป็นครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 175 คน 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ