สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 ยกระดับจัดการเรียนรู้ ?คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง? ด้วยเทคนิค PDCA

โพสต์เมื่อ : 30 มี.ค. 2565 เวลา 09:49 น. IP: 1.20.217.161
แชร์ให้เพื่อน

สพป.สกลนคร เขต 1 ยกระดับจัดการเรียนรู้ “คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง” ด้วยเทคนิค PDCA ร่วมกับ PLC
          วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการนิเทศผ่านระบบทางไกลผ่านโปรแกรม Google Meet เรื่องใช้การเทคนิค PDCA ร่วมกับกระบวนการ PLC เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนในสังกัดศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายวิยา ชุมปัญญา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกลุ่ม ICT ชั้น 1 อาคารนิเทศ สพป.สลนคร เขต 1
          การนิเทศในครั้งนี้ สพป.สกลนคร เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการโดยใช้เทคนิค PDCA ร่วมกับกระบวนการ PLC เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนในสังกัดศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ 1 ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค PDCA ร่วมกับกระบวนการ PLC เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ “คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง” สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน ให้ครูผู้สอนได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ตามบริบทที่เหมาะกับผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตาม การนิเทศโดยใช้เทคนิค PDCA ร่วมกับกระบวนการ PLC

          ทั้งนี้ การนิเทศดังกล่าว มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำและครูผู้สอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ที่อยู่ในโรงเรียนในสังกัดศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ 1 จำนวน 13 โรงเรียน เข้าร่วม 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ