สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมขยายผลการใช้งานระบบ ปพ.3 ออนไลน์

โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2564 เวลา 16:17 น. IP: 10.10.0.148
แชร์ให้เพื่อน

 สพป.สกลนคร เขต 1 จัดประชุมขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บ ปพ.3 ออนไลน์

           วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3 ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
           การจัดประชุมขยายผลการใช้ ปพ.3 ออนไลน์ ครั้งนี้  เป็นไปเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ถูกต้อง ทั้งการจัดรูปแบบฟอร์มการรายงาน ตลอดจนการกรอกข้อมูลของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่กะทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 65 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1
**********

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ