สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โพสต์เมื่อ : 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:37 น. IP: 183.88.200.153
แชร์ให้เพื่อน

        วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 นายไพรวัลย์  จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1  พร้อมด้วย นายชัยยงค์ ธุรารัตน์ นายวิทยา ชุมปัญญา ดร.สท้าน วารี ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 และบุคลากรในสังกัด จัดการประชุมปฏิบัติการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นแบบอย่างให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  (Intergrity & Transparency Assessment : ITA online) ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

********

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ