สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดการแข่งขัน โครงการแบ่งปันประสบการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โพสต์เมื่อ : 24 พ.ค. 2564 เวลา 13:46 น. IP: 10.10.0.148
แชร์ให้เพื่อน

 

 

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดการแข่งขัน “โครงการแบ่งปันประสบการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ครั้งที่ 2”
 

 

 

          วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 2 โรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมี ดร.ชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
          โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 2 เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการเพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง ผ่านทางกิจกรรมทักษะทางวิชาการตามความถนัดของตนเอง ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย และกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
          ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยให้สถานศึกษาส่งผลงานของนักเรียนเข้ามา ให้คณะกรรมการตัดสินแทนการจัดกิจกรรมแข่งขัน โดยยึดตามหลักเกณฑ์การประกวดของแต่ละกิจกรรม และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จะดำเนินการภาพถ่ายนักเรียนพร้อมผลงานที่ผ่านเกณฑ์ดีเด่นเพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
 

**********

 

ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ