สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมออนไลน์ ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์ COVID

โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2564 เวลา 14:59 น. IP: 10.10.0.148
แชร์ให้เพื่อน

 

 
สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมออนไลน์ ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19

          วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม และผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด ร่วมรับชมการทอดสดผ่านระบบ YouTube Live Streaming จากห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
          การประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงระบบการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ระลอกใหม่ (รอบสาม) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และระยะที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เป็นช่วงของการจัดการเรียนการสอน 6 รูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน ดังนี้
               1) On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค.จังหวัดสกลนคร 
               2) On-air เรียนผ่าน DLTV
               3) On-line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
               4) On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ
               5) On-hand เรียนที่บ้านด้วยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และ
               6) แบบอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนพิจารณาความเหมาะสม โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนดต้องยึดหลักความปลอดภัยและมาตรการของ ศบค.จังหวัดสกลนครด้วย
          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้เน้นย้ำการจัดการเรียนการสอน ที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน2564 นี้ ให้มีเป้าหมายสำคัญคือ เด็กทุกคนต้องปลอดภัย อยู่ที่ไหนต้องได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ
 
**********
 

ข้อมูล : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ