สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ต้อนรับอาจารย์ ม.ราชภัฏสกลฯ นิเทศนักศึกษา ป.เอก ฝึกประสบการณ

โพสต์เมื่อ : 15 มี.ค. 2564 เวลา 11:37 น. IP: 10.10.0.60
แชร์ให้เพื่อน

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ต้อนรับอาจารย์ ม.ราชภัฏสกลฯ นิเทศนักศึกษา ป.เอก ฝึกประสบการณ์

        วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอุดมมงคล ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนิเทศติดตามนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ระหว่างวันที่ 3 -16 มีนาคม 2564 โดยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าว ได้มีการศึกษาบทบาท หน้าที่ ภารกิจงานของของกลุ่มต่าง ๆ ภายใต้การให้คำแนะนำของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
**********
ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ