สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
พรมมา ศิลารักษ์
พรมมา ศิลารักษ์
silarak964@gmail.com
สกลนคร


พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕

[14 พ.ย. 2565]
พระราชบัญญัติการปฏิบ....(อ่าน 3722/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

[14 ก.ย. 2565]
แนวทางการบริหารจัดกา....(อ่าน 953/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

[27 พ.ค. 2564]
ระเบียบสำนักนายกรัฐม....(อ่าน 6009/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เผยแพร่การวิจัยทางวิชาการ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา

[5 ก.ย. 2562]
บทคัดย่อการวิจัยทางว....(อ่าน 4077/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2562

[2 ส.ค. 2562]
การประเมินตัวชี้วัดต....(อ่าน 3956/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

[31 ก.ค. 2562]
หลักเกณฑ์กระทรวงการค....(อ่าน 9658/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy)

[14 ม.ค. 2562]
โครงการการประเมินควา....(อ่าน 12960/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

[14 ม.ค. 2562]
เป็นระบบที่กรมสรรพาก....(อ่าน 3484/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com