สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
ชนานัญ วังศรี
ชนานัญ วังศรี
ihappy2325@gmail.com
สกลนคร


แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

[9 ก.พ. 2565]
....(อ่าน 2779/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

[2 ธ.ค. 2564]
กลุ่มพัฒนาโรงเรียนใน....(อ่าน 3304/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2565

[25 พ.ย. 2564]
....(อ่าน 1398/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

[23 พ.ย. 2564]
....(อ่าน 13931/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ตัวอย่าง รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

[23 พ.ย. 2564]
....(อ่าน 4158/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

อนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โรงเรียน ปกติ)

[22 พ.ย. 2564]
งบลงทุน ค่าที่ดินและ....(อ่าน 1561/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ปร.4-5-6 ปรับ Factor F ใหม่

[4 พ.ย. 2564]
Factor F 1.3056....(อ่าน 4707/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565

[1 พ.ย. 2564]
....(อ่าน 135770/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

[7 มิ.ย. 2564]
....(อ่าน 823/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. โต๊ะเรียน - เก้าอี้เรียน

[7 มิ.ย. 2564]
โต๊ะเรียน มอก. 1494 - 52541 แล....(อ่าน 2480/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต มอก.โต๊ะเรียน - เก้าอี้เรียน

[7 มิ.ย. 2564]
....(อ่าน 1110/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 63

[7 มิ.ย. 2564]
....(อ่าน 651/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

[7 มิ.ย. 2564]
....(อ่าน 801/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 65

[17 ธ.ค. 2563]
....(อ่าน 1067/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ 65

[17 ธ.ค. 2563]
....(อ่าน 1484/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เตรียมจัดตั้งงบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[30 พ.ย. 2563]
....(อ่าน 2637/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

[30 พ.ย. 2563]
....(อ่าน 1659/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คูมือการใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[2 พ.ย. 2563]
....(อ่าน 1901/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

หนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 2565

[2 พ.ย. 2563]
....(อ่าน 4374/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการจัดตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ใหม่)

[30 ต.ค. 2563]
....(อ่าน 1727/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com