สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
ชนานัญ วังศรี
ชนานัญ วังศรี
ihappy2325@gmail.com
สกลนคร


บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[21 ก.ย. 2566]
....(อ่าน 89/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

[1 ก.ย. 2566]
ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม....(อ่าน 253/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกาา (DMC) ปีการศึกษา 2566

[21 มิ.ย. 2566]
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566....(อ่าน 444/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุุคคล 2566

[31 พ.ค. 2566]
....(อ่าน 605/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนผังขั้นตอนการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[2 พ.ค. 2566]
....(อ่าน 1161/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

[27 เม.ย. 2566]
....(อ่าน 861/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนพัฒนาการศึกษาปี 2566 - 2570

[7 ก.พ. 2566]
....(อ่าน 2656/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

[17 ม.ค. 2566]
....(อ่าน 7190/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

[5 ม.ค. 2566]
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน....(อ่าน 3378/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

[9 พ.ย. 2565]
....(อ่าน 12492/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๖

[11 ต.ค. 2565]
เผยแพร่เอกสารแแนวทา....(อ่าน 1144/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566

[4 ต.ค. 2565]
....(อ่าน 128676/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

[9 ก.พ. 2565]
....(อ่าน 7363/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

[2 ธ.ค. 2564]
กลุ่มพัฒนาโรงเรียนใน....(อ่าน 4856/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2565

[25 พ.ย. 2564]
....(อ่าน 2135/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

[23 พ.ย. 2564]
....(อ่าน 17370/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ตัวอย่าง รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

[23 พ.ย. 2564]
....(อ่าน 10796/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

อนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โรงเรียน ปกติ)

[22 พ.ย. 2564]
งบลงทุน ค่าที่ดินและ....(อ่าน 2189/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565

[1 พ.ย. 2564]
....(อ่าน 300985/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

[7 มิ.ย. 2564]
....(อ่าน 1522/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com