สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
ดุสิดา พุทธิไสย
ดุสิดา พุทธิไสย
dusidabt@gmail.com
สกลนคร


สพป.สกลนคร เขต 1 จัดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการโรงเรียน กพด.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[15 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 204/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดงาน เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก

[14 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 104/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดประชุมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสืบเสาะ

[13 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 96/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมเตรียมจัดดำเนินการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านฯ

[13 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 79/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการอบรมอาสมัครสอนเสริมฯ ด้วย Scaffolding สภากาชา

[12 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 68/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

บุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1 ศึกษาดูงานวิจัยในชั้นเรียนและ Active Learning

[12 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 61/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์

[12 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 60/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ

[12 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 44/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมเตรียมงานราตรีเกียรติยศ

[12 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 169/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมเตรียมจัดดำเนินการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านฯ

[12 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 38/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมเตรียมจัดดำเนินการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านฯ

[12 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 29/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร

[12 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 41/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รองปลัด ศธ. เปิดงานตลาดนัดแก้หนี้ จับมือ 6 สถาบันการเงิน ร่วมเจรจาช่วยเหลือครูไท

[2 ก.ย. 2565]
....(อ่าน 149/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ลงพื้นที่ประเมิน ผอ.รร.เชี่ยวชาญ

[31 ส.ค. 2565]
....(อ่าน 122/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมดำเนินงานควบคุม กำกับติดตาม รายงานผลการควบคุมภายใน

[30 ส.ค. 2565]
....(อ่าน 240/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียน กพด. สพป.สกลนคร เขต 1 คัดเลือกตัวแทนสู่ระดับภาค แข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี

[26 ส.ค. 2565]
....(อ่าน 264/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ลงพื้นที่ประเมิน ผอ.รร.เชี่ยวชาญ

[26 ส.ค. 2565]
....(อ่าน 121/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดประชุมกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน

[24 ส.ค. 2565]
....(อ่าน 140/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน

[23 ส.ค. 2565]
....(อ่าน 162/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 มอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือเด็ก กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

[22 ส.ค. 2565]
....(อ่าน 133/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 25 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com