สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
ศิริจินดา ศรีไทย
ศิริจินดา ศรีไทย
siricindasrithiy@gmail.com
สกลนคร


แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๖ เล่ม ๘

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 647/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๖ เล่ม ๗

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 634/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๖ เล่ม ๖

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 624/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๖ เล่ม ๕

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 628/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๖ เล่ม ๔

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 529/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๖ เล่ม ๓

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 528/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๖ เล่ม ๒

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 491/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๖ เล่ม ๑

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 471/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.๖

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 535/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เฉลยคำตอบแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.๕

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 570/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๕ เล่ม ๗

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 505/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๕ เล่ม ๖

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 618/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๕ เล่ม ๕

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 467/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๕ เล่ม ๔

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 476/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๕ เล่ม ๓

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 305/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๕ เล่ม ๒

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 509/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๕ เล่ม ๑

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 570/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.๕

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 479/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เฉลยคำตอบแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๔

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 572/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.๔ เล่ม ๖

[6 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 197/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com