สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
นางสาวอัญชรี มุงวงษา
นางสาวอัญชรี มุงวงษา
ancharee.jumbo@gmail.com
สกลนคร


การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนของสถานศึกษา

[11 ก.ค. 2565]
ตามหนังสือ สำนักงานเ....(อ่าน 191/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มิถุนายน 2565

[7 ก.ค. 2565]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 91/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

[15 มิ.ย. 2565]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 117/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน เมษายน 2565

[15 มิ.ย. 2565]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 76/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มีนาคม 2565

[8 เม.ย. 2565]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 303/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

[9 มี.ค. 2565]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 478/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มกราคม 2565

[17 ก.พ. 2565]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 381/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน ธันวาคม 2564

[25 ม.ค. 2565]
....(อ่าน 495/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

[9 ธ.ค. 2564]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 908/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน ตุลาคม 2564

[12 พ.ย. 2564]
การส่งรายงานประจำเดื....(อ่าน 758/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.64

[13 ต.ค. 2564]
การแสดงรายละเอียดประ....(อ่าน 679/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กันยายน 2564

[12 ต.ค. 2564]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 586/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน สิงหาคม 2564

[14 ก.ย. 2564]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 724/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

[18 ส.ค. 2564]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 457/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564

[20 ก.ค. 2564]
รายละเอียดการส่งรายง....(อ่าน 613/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

[14 มิ.ย. 2564]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 662/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน เมษายน 2564

[17 พ.ค. 2564]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 760/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มีนาคม 2564

[9 เม.ย. 2564]
รายงานประจำเดือนจากร....(อ่าน 807/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

[27 มี.ค. 2564]
การส่งรายงานประจำเดื....(อ่าน 689/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564

[22 ก.พ. 2564]
การส่งรายงานประจำเดื....(อ่าน 1040/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com