สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
อุษณีย์ บุตรงาม
อุษณีย์ บุตรงาม
usa.namnueng@gmail.com
สกลนคร


ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Kiddy Code สนุกโค้ด สนุกคิด

[9 มิ.ย. 2565]
ประชาสัมพันธ์การสมัค....(อ่าน 196/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อการสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

[2 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ที่ไ....(อ่าน 488/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์ แจกสื่อมัลติมีเดียระดับปฐมวัย "ฟรี"

[9 มี.ค. 2565]
ประชาสัมพันธ์
<br>แจ....(อ่าน 363/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียน

[3 มี.ค. 2565]
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน....(อ่าน 530/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

[8 ก.พ. 2565]
โครงการจัดประกวดแข่ง....(อ่าน 582/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

[14 ธ.ค. 2564]
สรุปรายงานผลการนิเทศ....(อ่าน 1080/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย

[2 ธ.ค. 2564]
การดำเนินงานพัฒนาการ....(อ่าน 2073/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์

[29 พ.ย. 2564]
ประชาสัมพันธ์โครงการ....(อ่าน 526/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู

[24 พ.ย. 2564]
ประชาสัมพันธ์โครงการ....(อ่าน 834/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดอบรมครู หลักสูตร ?พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม? รหัสหลักสูตร 63064 รุ่นที่ 4

[9 พ.ย. 2564]
การจัดอบรมครู หลักสู....(อ่าน 539/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของสถานศึกษา

[7 ต.ค. 2564]
สรุปผลการนิเทศติดตาม....(อ่าน 951/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา

[5 ต.ค. 2564]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒ....(อ่าน 1328/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการเขียนข้อตกลงในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[5 ต.ค. 2564]
แนวทางการเขียนข้อตกล....(อ่าน 1154/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดการเรียนรู้ในสถนาการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)

[5 ต.ค. 2564]
การจัดการเรียนรู้ในส....(อ่าน 826/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

วุฒิบัตรการอบรม พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา

[1 ต.ค. 2564]
วุฒิบัตรการอบรม พัฒน....(อ่าน 1332/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชุมออนไลน์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

[22 ส.ค. 2564]
ประชุมออนไลน์การพัฒน....(อ่าน 965/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาสร้างสรรค์คนดี

[21 ก.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนวัตกรร....(อ่าน 6967/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ

[1 ก.ค. 2564]
โครงการส่งเสริมคุณธร....(อ่าน 1483/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมออนไลน์

[11 มิ.ย. 2564]
ประชาสัมพันธ์และเชิญ....(อ่าน 1050/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงานการประกวด การคัดเลือกวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ BEST PRACTE

[10 มิ.ย. 2564]
ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท....(อ่าน 1009/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com