สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 15 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Admin
อ่าน 87 ครั้ง

การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ด่วนที่ส

วันที่โพสต์ 11 ก.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 211 ครั้ง

หนังสือรับรองและขอบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)
หนังสือรับรองและขอบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)
วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2565 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 142 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มิถุนายน 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันที่โพสต์ 7 ก.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 97 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 126 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน เมษายน 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน เมษายน 2565
วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 85 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มีนาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มีนาคม 2565
วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 313 ครั้ง

เอกสารคู่มือ ระบบให้บริการขอรับบำเหน็จบำนาญและตรวจสอบ สิทธิประโยชน์ของตนเองฯ
เอกสารคู่มือ
ระบบให้บริการขอรับบำเหน็จบำนาญและตรวจสอบ
สิทธิประโยช

วันที่โพสต์ 11 มี.ค. 2565 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 600 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
วันที่โพสต์ 9 มี.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 491 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มกราคม 2565
วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 388 ครั้ง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2564 ของผู้รับบำนาญ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2564 ของผู้รับบำนาญ
วันที่โพสต์ 11 ม.ค. 2565 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 1342 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่โพสต์ 9 ธ.ค. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 924 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน ตุลาคม 2564
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สตง. ประจำเดือนตุลาคม 2564
วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 765 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 8 หน้า

บุคลากร
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัญชรี มุงวษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายภีรมิต ประพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวอรวรรณ ลือชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com