สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน


โพสต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย Admin
อ่าน 239 ครั้ง

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกาา (DMC) ปีการศึกษา 2566
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2566 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 445 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 27 เม.ย. 2566 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 861 ครั้ง

แผนพัฒนาการศึกษาปี 2566 - 2570

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2566 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 2656 ครั้ง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

วันที่โพสต์ 17 ม.ค. 2566 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 7190 ครั้ง

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่โพสต์ 5 ม.ค. 2566 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 3378 ครั้ง

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๖
เผยแพร่เอกสารแแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดก
วันที่โพสต์ 11 ต.ค. 2565 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 1144 ครั้ง

สรุปการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้วประเทศ ประจำปี 2565
สรุปการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้วประเทศ ประจำป
วันที่โพสต์ 3 พ.ค. 2565 โดย Admin
อ่าน 1627 ครั้ง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
วันที่โพสต์ 2 ธ.ค. 2564 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 4856 ครั้ง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2565

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2564 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 2135 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นางสาววารุณี บารมี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธนวัฒน์ เมืองซอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศิรินทรา แจ่มใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายจีรวัตร อรสินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ)
นางสาวชนานันท์ วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com