• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายประสิทธิ์ ศรีสว่าง


ยาม
083-3364835

งานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
๑.งานอาคารสถานที่ ความสะอาดเรียบร้อย ภายนอกอาคาร
๒.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายนอกสำนักงาน การดูแลต้นไม้ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตัดแต่งให้สวยงาม บำรุง รักษา อยู่เสมอ
๓.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายนอกอาคารสำนักงานด้านหลัง พร้อมตรวจสอบความสะอาดด้านข้างสำนักงาน (กำกับดูแลความสะอาดร้านค้าในหน่วยงาน) พร้อมสอดส่องดูแลให้สะอาดงามตา บริเวณกำแพง โรงเรียนธาตุนารายณ์ และรวมห้องพักด้านนอกให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม ถูกสุขลักษณะ
๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย