สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

คู่มือ ว.22

โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2563 เวลา 08:47 น. IP: 10.10.2.16
แชร์ให้เพื่อน

คู่มือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน