สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

รวมแบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

โพสต์เมื่อ : 23 เม.ย. 2563 เวลา 13:58 น. IP: 1.1.128.79
แชร์ให้เพื่อน

การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข ถือเป็นการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนโดยผ่านสื่อหรือกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้

       แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของสพฐ.ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านที่นักเรียนจะต้องฝึกอ่าน แปลความ ตีความ ฝึกคิดวิเคราะห์และเขียนเรืองที่อ่านผ่านแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ BBL มีการบูรณาการเชื่อมโยงสู่การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์พร้อมทั้งหาคำตอบ โดยประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ ดังนี้
 1. แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1
 2. แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.2
 3. แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.3
 4. แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.4
 5. แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.5
 6. แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.6
 7. โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับการชั่ง การตวง 
 8. โจทย์ปัญหาการหาร
 9. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน