สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

หลักสูตรระดับสถานศึกษา

โพสต์เมื่อ : 23 เม.ย. 2563 เวลา 10:15 น. IP: 1.1.128.79
แชร์ให้เพื่อน

หลักสูตรระดับสถานศึกษามีทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         หลักสูตรระดับสถานศึกษา ทั้งหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ถือเป็นเอกสารที่สถานศึกษาต้องจัดให้มีและใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานมากที่สุด ประกอบด้วย
 1. หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 2. Early childhood Curriculum B.E.2560
 3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 4. Basic Education Core Curriculum B.E.2551
 5. ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 6. ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 7. ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)