สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี ๒๕๖๒

โพสต์เมื่อ : 25 พ.ย. 2562 เวลา 15:46 น. IP: 10.10.0.210
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ที่สนามโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสกลนคร/ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายไพรวัลย์  จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ในการนี้ นายชัยยงค์  ธุรารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กล่าวรายงาน และนำคณะกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดจังหวัดสกลนคร ร่วมประกอบพิธีพวงมาลาและถวายราชสดุดี ในนาม คณะลูกเสือจังหวัดสกลนครมีกองลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชา ร่วมประกอบพิธี จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ