สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ เสด็จโรงเรียนบ้านนาแก

โพสต์เมื่อ : 25 ก.ย. 2562 เวลา 10:04 น. IP: 202.29.24.194
แชร์ให้เพื่อน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านนาแก

               วันที่ 21 ก.ย. เวลา 11.19 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านนาแก อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมและพระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้แทนครู และนักเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแห่งแรก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการพัฒนารอบด้าน จนได้รับรางวัลพระราชทานต่อเนื่อง 3 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ของกระทรวงแรงงาน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งมีการเชื่อมโยงขยายผลสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการวางรากฐานการพัฒนาความรู้ ดำเนินการโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ที่เน้นให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ สร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และยังจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ปัจจุบัน มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 99 คน ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วย

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ