สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

เผยแพร่การวิจัยทางวิชาการ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา

โพสต์เมื่อ : 5 ก.ย. 2562 เวลา 08:50 น. IP: 10.10.3.201
แชร์ให้เพื่อน

บทคัดย่อการวิจัยทางวิชาการ
<br>๑. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการปฏิรูป
<br>การศึกษาในภูมิภาคกระทรวงศึกษาธิการ
<br>๒. รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
<br>กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

 บทคัดย่อการวิจัยทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง  รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการ

              ภาค ๑๑

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา

หน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑