สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2562

โพสต์เมื่อ : 2 ส.ค. 2562 เวลา 14:37 น. IP: 10.10.3.201
แชร์ให้เพื่อน

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามมาตรการฯ  ซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผล ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สูงขึ้นต่อไป