สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการ? บวร สร้างชุม

โพสต์เมื่อ : 26 ก.ค. 2562 เวลา 09:36 น. IP: 1.1.137.179
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการ? บวร สร้างชุมชน คุณธรรม? ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ใน วันศุกร์ ที่ ๒6 กรกฎาคม ๒๕62 โดยมีกาชาดจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลค่ายกฤษ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง พื่อลดความขัดแย้ง โดยเน้นให้ ชุมชน วัด โรงเรียนรวมทั้งหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนร่วม

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ