สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : 14 พ.ย. 2565 เวลา 15:43 น. IP: 1.20.217.161
แชร์ให้เพื่อน

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เป็นต้นไป

ด้วยพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕  และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เป็นต้นไป  เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ และแผนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเตรียมการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด