สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านนาแก

โพสต์เมื่อ : 25 พ.ค. 2565 เวลา 15:32 น. IP: 118.172.228.41
แชร์ให้เพื่อน

ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านนาแก

 เมื่อพุธที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ขอขอบคุณท่าน ศน.ดร.ส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ ท่านผอ.วชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายถิ่นภูไท ที่ได้ออกมานิเทศติดตามความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ใน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่ ๑ ด้านความปลอดภัย ประเด็นที่ ๒ ด้านบริหารจัดการ และประเด็นที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งล้วนเป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่ง ในนามของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งค่ะ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ