สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2562 เวลา 10:43 น. IP: 101.51.137.169
แชร์ให้เพื่อน

เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับข้อมูลการบริจาคของสถานศึกษาและศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด) ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีประจำปีของผู้บริจาค

เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อรองรบัข้อมูลการบริจาคของสถานศึกษาและศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด) (ต่อไปจะรวมถึงโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณกุศลด้วยเช่นกัน)ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีประจำปีของผู้บริจาค สำหรับหน่วยรับบริจาค - ลดภาระในการจัดทำใบอนุโมทนาบัตร - เป็นการส่งเสริมและจูงใจให้นิติบุคคลและประชาชน บริจาคให้กับสถานศึกษาและศาสนสถานเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริจาคมีความสะดวกและจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี - ช่วยให้วัดวาอารามในศาสนาพุทธ ซึ่งมีหน้าที่จัดทำบัญชีรับ –จ่าย ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบัญชีมากยิ่งขึ้น (ตามกฎของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ)