สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

โครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม - โรงเรียนบ้านห้วยยาง

โพสต์เมื่อ : 13 ธ.ค. 2564 เวลา 11:15 น. IP: 118.173.107.88
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 9-10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง พร้อมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม เยาวชนคนดีศรีห้วยยาง และครอบครัวคุณธรรม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 80 คน และผู้ปกครอง จำนวน 20 คน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ของพระพุธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรมด้านความกตัญญู การครองตน ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้นักเรียนสามารนำความรู้ และหลักธรรมที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยพระวิทยากร พระมหา ดร.ชัชวาล โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยหีบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร และพระใบฎีกาสุรชัย สุระปัญโญ วัดธาตุสุนทร อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด